Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarde

– Wasgoed bestemd voor de strijkservice dient schoon en heel aangeleverd te worden in een schone krat of (was)mand.
– U wordt verzocht uw kleding te controleren op persoonlijke bezittingen. – Wij strijken volgens de voorschriften die u op de kleding labels aantreft en doen dit zeer zorgvuldig.
– Carla’s Was-& Strijkservice is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Carla’s Was-& Strijkservice.
– Mocht Carla’s Was-& Strijkservice aansprakelijk worden gesteld voor schade aan strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50.00 per aangeboden mand strijkgoed, per klant.
– Carla’s Was-& Strijkservice behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.
– Gelieve kleerhangers mee te leveren voor blouses en/of overhemden.
– Bij inname wordt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres genoteerd.
– Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het strijkgoed geteld, gecontroleerd en genoteerd.
– Carla’s Was-& Strijkservice gaat er vanuit dat uw strijkgoed deugdelijk wordt aangeleverd, bij vlekken, gaten of andere ondeugdelijkheden, gaat Carla’s Was- & Strijkservice er vanuit dat het strijkgoed alsnog gestreken moet worden.
– Afspraken worden uitsluitend gemaakt op werkdagen en tijdens openingstijden.
– Mocht u niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip van halen of brengen van uw strijkgoed, dan zijn wij genoodzaakt €2,50 in rekening te brengen.
– Betaling geschiedt uitsluitend contant of via factuur.